Samenwerking sc Silvolde en vv Terborg: fusieverkenning - Home Sportclub Silvolde

Samenwerking sc Silvolde en vv Terborg: fusieverkenning

Samenwerking sc Silvolde en vv Terborg: fusieverkenning

7 januari 2022 10:00

Willem Epping

Bij het jeugdvoetbal werken Sportclub Silvolde en Voetbalvereniging Terborg sinds 2017, in toenemende mate samen. Zo kunnen we de jeugdspelers betere kansen op spelen op hun eigen niveau en ontwikkeling bieden en krachten en middelen bundelen. Dit is nodig om de hedendaagse uitdagingen het hoofd te bieden en toekomstkansen te realiseren.

Momenteel (2022) werken beide verenigingen als zogenaamde ‘samenwerkende teams (ST)’ in de gehele jeugdorganisatie. De senioren afdelingen zijn gescheiden, waarbij Sc Silvolde op de zondag speelt en VV Terborg (met name) op de zaterdag. Meer recent werken we gezamenlijk ook met VV Gaanderen voor de dames en meiden. We brengen een twintigtal jongens- en meidenteams in het veld. Plezier, opleiding en ontwikkeling staan voorop. Het wij-gevoel en de herkenbaarheid zijn gegroeid door het spelen in het mooie nieuwe combinatie-tenue. 

Uitdagingen

Traditionele voetbalverenigingen, zoals sc Silvolde en vv Terborg, staan onder druk door maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, vergrijzing en een groeiend aanbod van andere vormen van tijdsbesteding en sportbeoefening. Tegelijkertijd neemt het belang van gezond leven en samenwerking toe voor de maatschappij en om de Silvoldse en Terborgse gemeenschappen vitaal te houden.

Een voor de hand liggende volgende stap in de samenwerking, zou een volledige fusie van beide verenigingen tot een gecombineerde nieuwe vereniging kunnen zijn, waarbij beide huidige verenigingen ophouden te bestaan.

De leden van beide verenigingen zullen volgens de statuten uiteindelijk dienen te besluiten of een fusie wenselijk is. Om de leden een goed, evenwichtig en eerlijk beeld van de mogelijke toekomstige gefuseerde vereniging te kunnen geven, is een onafhankelijke werkgroep aangesteld om het traject tot en een toekomstbeeld van de mogelijke fusie uit te werken en neer te zetten.

Werkgroep fusieverkenning

De werkgroep bestaat 50/50 uit leden van beide verenigingen met een achtergrond en binding in één van de verenigingen, en een onafhankelijke voorzitter. De werkgroep leden bekleden geen bestuursfunctie bij de verenigingen om zo onafhankelijk te kunnen opereren en de besturen te ontlasten. De werkgroep zal regelmatig communiceren met de besturen.

sc Silvolde

vv Terborg

Rob Schuurman (voorzitter)

Peter Hoes

Jan Kaak

Vincent Aalders

Sjaak Meijer

Ton Sanders

Jarno Talens

Casper Gerritsen

Willem Jan Huijink

Harold Sloot

Barry Steer

 

Bij bijeenkomsten van de werkgroep sluiten Willem Epping en Marc Neijland namens beide besturen aan.

Opdracht fusieverkenning

Beide besturen hebben gezamenlijk onderstaande fusieverkenning opdracht geschreven als leidraad voor de werkgroep.

Geef de leden van beide verenigingen een realistisch, evenwichtig en eerlijke beschrijving van het traject tot en een toekomstbeeld van een mogelijke gefuseerde vereniging, zodat de leden van beide verenigingen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken in het beste belang van hun verenigingen.

Daarbij is het belangrijk om de leden een echte keuze te geven. Waar kiezen ze voor als ze voor de fusie kiezen; waar kiezen ze voor als ze tegen de fusie kiezen? Geef aan wat voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen zijn.

Het uitgangspunt is het realiseren van een vitaal, aantrekkelijk, divers, inclusief en toekomstbestendig voetbalaanbod voor spelers van alle geslachten, leeftijden en gezindten, met een keuze tussen prestatief en recreatief voetbal voor de gemeenschappen in Silvolde en Terborg. Dit op een daarbij passende, uitnodigende en verbindende sportaccommodatie, die centraal staat in de gemeenschappen, duurzaam en onderhoudsarm is ingericht, en uitbreiding naar andere en nieuwe vormen van sport en bewegen mogelijk maakt.

Werkwijze van het verkenningstraject

 • Onderzoek de mogelijkheden, voorwaarden, kansen en risico’s van een fusie tussen de voetbalverenigingen sc Silvolde en vv Terborg.
 • Analyseer en beschrijf wat momenteel goed gaat bij beide verenigingen en de samenwerking (waarin zijn we sterk, waarop zijn we trots), en wat verbetering behoeft (wat zijn knelpunten, waarin zijn we zwak, wat frustreert ons).
  • Doe een verdieping slag en geef redenen aan voor hetgeen goed, en hetgeen minder goed gaat
  • Distilleer lessen voor de toekomst
 • Gebruik het voorgaande om kansen en bedreigingen van het fusietraject en de mogelijk gefuseerde vereniging aan te geven.
 • Resultaat van deze verkenningsopdracht is een realistische en ambitieuze tijdslijn waarop de fusie gereed kan zijn.
 • Beschrijf de thema’s waarover overeenstemming dient te komen.
 • Welke thema’s kunnen samen met de leden en vrijwilligers in werkgroepen uitgewerkt worden?
 • Welke thema’s zijn voorwaarden voor een fusie?
 • Hoe ziet de organisatie eruit na de verkenningsopdracht tot daadwerkelijke fusie?
 • Beide verenigingen streven naar consensus binnen de werkgroep en zullen een eensluidende stem uitbrengen, na iedereen gehoord te hebben en met respect voor ieders mening.
 • In het uitzonderlijke geval dat consensus niet bereikt wordt, wordt er gestemd. Bij gelijke stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 • De werkgroep krijgt successievelijk mandaat van de leden van beide verenigingen voor starten van de verkenningsfase, voor het starten van het fusie traject en voor de uiteindelijke werkelijke fusie (drie momenten).
 • Besturen van beide verenigingen blijven verantwoordelijk voor operationele sturing van beide verenigingen gedurende het traject.
 • Duidelijkheid geven en onzekerheden wegnemen t.a.v. mogelijke fusie dient met enige snelheid te gebeuren, uiterlijk in 2023. Dit betekent dat we pragmatische en logische keuzen dienen te maken.
 • Fusie is met respect voor de verschillen en koesteren van de overeenkomsten tussen de verenigingen, waarbij progressievere keuzen niet uit de weg gegaan dienen te worden.

Status fusieverkenning (januari 2022)

De werkgroep is in november van start gegaan en gaat voortvarend en constructief te werk met bijeenkomsten iedere twee weken, de laatste keren virtueel vanwege corona.

Inventarisaties van het ledenbestand en van de financiële situatie, een analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen is gedaan. Rob Schuurman heeft gesprekken met beide voltallige besturen gevoerd, die het fusieverkenning traject zoals boven beschreven unaniem ondersteunen. Momenteel worden opties voor het sportpark in kaart gebracht en gesprekken met de gemeente voorbereid.

Het plan is om de resultaten van de verkenning ergens in het voorjaar aan de leden te presenteren en goedkeuring te vragen om de volgende stap in het traject te nemen. We houden jullie via deze website op de hoogte (op de pagina home > club > samenwerking).

Heb je een vraag over het verkenningstraject, wil je meedenken of bijdragen, neem dan contact op met Willem Epping (secretaris@sportclubsilvolde.nl)

Delen

Lees meer over:
samenwerking

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!