Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

60 JARIG BESTAAN
Begin mei 1975 werd door Sportclub Silvolde het 60-jarig bestaan gevierd. Naast de receptie werd Silvolde een non-stop programma aangeboden door diverse andere verenigingen uit Silvolde. Vanuit de gemeenschap werd Silvolde een cheque aangeboden t.w.v. ƒ 8.512,-. Tijdens dit jubileum werd één van Silvolde grootste steunpilaren, Thé Gerritsen, de gouden bondsspeld opgestoken voor zijn verdiensten.
 
In februari 1976 werd de nieuwe kleedaccommodatie bij het 3e en 4e veld in gebruik genomen. E.e.a. werd door hard werkende leden gerealiseerd.
 
Het eerste elftal van Silvolde degradeerde in het seizoen 1976-1977 na een verblijf van vier jaar in de 2e klasse naar de 3e klasse. Tevens valt te melden dat in deze periode de jeugdteams van Silvolde onder de bezielende leiding van Hans Gerritsen het ene na het andere kampioenschap liet aantekenen. Dit leidde er toe dat de jeugdafdeling van Sportclub Silvolde een enorme uitstraling kreeg in de regio.

JoopAlofs.jpg

JOOP ALOFS
Voor het seizoen 1977-1978 werd door Silvolde een nieuwe trainer aangesteld in de persoon van Friedhelm Nienhaus. De trainer, afkomstig uit het Duitse Emmerich, nam echter na enkele jaren weer afscheid, een legendarische opmerking achterlatend: “Uber den Sportclub Silvolde müsste man ein Buch schreiben, es würde ein Bestseller!”  .

In juni 1979 nam wijlen Joop Alofs afscheid als voorzitter. Voor zijn grote verdiensten,  niet alleen bij Sportclub Silvolde, maar ook voor diverse andere verenigingen uit het dorp werd de heer Alofs koninklijk onderscheiden. Namens burgemeester de Boer werden de versierselen opgespeld.

SHIRTRECLAME
In het seizoen 1982/1983 deed bij Sportclub Silvolde voor het eerst het damesvoetbal haar intrede. Ook de invoering van de shirtreclame geschiedde in dit jaar. Een welkome aanvulling voor de clubkas was het gevolg.

WimLiebrand.jpg

Op 18 juni 1984 nam keeper Wim Liebrand afscheid van Sportclub Silvolde. Naast het feit dat Liebrand actief was als speler, fungeerde hij vele jaren als de grote motor achter het vrijwilligerswerk binnen de sportclub.

Daarnaast was Liebrand ook actief binnen het bestuur van de sportclub. Een en ander had een benoeming tot erelid tot gevolg.


hermanrougoor.jpg

Op 31 mei 1987 werd afscheid genomen van een markant figuur binnen de sportclub. Herman Rougoor, een markante persoonlijkheid binnen de Silvoldse gemeenschap maakte het van terreinknecht in de jaren dertig tot verenigingsbode ver in de jaren tachtig.
Hij nam op 80-jarige leeftijd afscheid. De vereniging is Herman veel dank verschuldigd en heeft dit uiteraard laten blijken.


DSCF8942_207x270.jpg

JOHAN WINKELHORST

In 1988 nam Johan Winkelhorst afscheid als voorzitter. Vanaf 1979 had hij de scepter gezwaaid over de vereniging. Als voorzitter was het voor hem geen gelukkige periode. Diverse elftallen vertoonden qua prestaties een dalende curve. Uiteraard heb je het dan als voorzitter gedurende een dergelijke periode moeilijk.

Toch heeft Winkelhorst veel voor de vereniging gepresteerd. Denk alleen maar eens aan de reclameborden en de sponsoring van de vereniging.


Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction