Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300_0_16777215_00_images_stories__images_375x250_intro_ledenvergadering_ledenvergadering.jpg

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTCLUB SILVOLDE
 
Geachte leden,
 
Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Silvolde jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 10 september 2018 om 20:00 uur in het clubhuis.
 
 
Agenda 
  1.    Opening
  2.    Bestuursmededelingen
  3.    Notulen ledenvergadering 13 november 2017
  4.    Samenwerking Terborg-Silvolde
  5.    Project zorg en ondersteuning
  6.    Accommodatiezaken
  7.    Vrijwilligers openstaande vacatures
  8.    Financieel verslag 2017-2018
  9.    Verslag kascommissie / verkiezing nieuw lid. Richmond Epping is aftredend
10.    Begroting en vaststellen contributie 2018-2019
11.    Bestuursverkiezing, Vincent Aalders is aftredend en niet herkiesbaar,
         Edwin Tangelder is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt Geno Mijnen voor als voorzitter.
12.    Jubilarissen.   
13.    Rondvraag.
14.    Sluiting


Aangezien we nu 1 x per jaar een ledenvergadering houden stellen wij uw komst erg op prijs, op deze vergadering kunt u uw mening uitspreken.

 
Toelichting op de agenda
 
3.         De notulen van de najaarsvergadering 2017 zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19:30 uur te verkrijgen in het clubhuis.
 

Functie Naam Herbenoemd Rooster  
Voorzitter interim Vincent Aalders 2015 (nieuw) 2018  
Penningmeester Edwin Tangelder 2015 (nieuw) 2018  
Secretaris Harold Sloot 2017 2020  
Bestuurslid Sander Gries 2017 2020  
Bestuurslid Roy Liebrand 2017 2020  
Bestuurslid Ian Ouwerkerk 2016 (nieuw) 2019  
Bestuurslid Theo Jansen 2017 2020  
Bestuurslid Francis van Aken 2016 (nieuw) 2019  
Bestuurslid Sander Klomberg 2016 (nieuw) 2019  

 
Bestuur sportclub Silvolde
 
 
Harold Sloot
secretaris

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction