Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20182019_algemeen_nieuwjaarsreceptie_20190113_144840.jpgGeachte aanwezigen,

Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie en wens ik jullie een voorspoedig maar bovenal gezond 2019 toe! Een speciaal welkom voor onze vrijwilligers, ereleden en sponsoren.

2018 is voorbij gevlogen en was, in meerdere opzichten, een bewogen jaar.

Tijdens de laatste ledenvergadering ben ik gekozen als nieuwe voorzitter van deze prachtige club. Als geboren en getogen Silvoldenaar en voetballiefhebber hou ik van deze club. Het zwart/wit zit diep in mijn hart. Ik vind het een eer en ben er trots op dat ik jullie voorzitter mag zijn.

Dat onze club jaren geen echte voorzitter heeft gehad heeft niet betekend dat het met onze club minder is gegaan, integendeel, de laatste jaren is veel progressie geboekt.

Het huidige bestuur met daaronder de uitvoerende commissies en niet te vergeten de talloze vrijwilligers hebben, de afgelopen jaren, prima werk geleverd en dat is een compliment waard. De organisatie staat goed en er is een duidelijke koers gevaren.

Het afgelopen jaar zijn ook enkele projecten opgeleverd. We hebben alle velden en oefenhoeken voorzien van een beregeningsinstallatie. Een prima investering waarbij wij onze velden optimaal in conditie kunnen houden en langer voetbalplezier hebben met een prachtige grasmat. Daarnaast is er ook een moderne verlichtingsinstallatie aangebracht op ons hoofdveld. Een aanwinst voor onze mooie accommodatie.

Met VV Terborg zijn wij op kleine schaal een samenwerking aangegaan met enkele jeugdelftallen. Tijdens een recent gehouden tussenevaluatie is men, behoudens enkele kleine punten, zeer tevreden. Ik kom hier later nog op terug.

Op voetbaltechnisch gebied mogen wij ook uitermate tevreden zijn. Wij hebben een goed voetbaltechnisch beleid, in toenemende mate spelen de teams in een hogere klasse en onze trainersstaf is zodanig samengesteld dat wij de jeugd een goede opleiding kunnen geven wat de binding met de club en doorstroom naar de senioren moet bevorderen.

Daarnaast heeft onze club de laatste jaren een enorme uitstraling weten te realiseren in de regio en ver daarbuiten. Door de geweldige prestaties van ons vlaggenschip zien wij dat ambitieuze spelers, uit de regio, zich aanmelden om te kijken waar hun sportieve plafond ligt.

b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20182019_algemeen_nieuwjaarsreceptie_20190113_144850.jpgWij zien dit als een positieve ontwikkeling met een duidelijk uitgangspunt: te allen tijde zullen wij de waarden, normen en cultuur van onze club in stand houden en bewaken. 2018 sluiten wij af als een financieel gezonde club!

Wat gaat 2019 ons brengen?

Ik heb geen glazen bol waarin ik de toekomst kan lezen en waar wij eenvoudig keuzes kunnen maken om de juiste koers te varen. Met de kennis en ervaring in het bestuur en commissie komen wij wel een heel eind.

Maatschappelijk volgen de ontwikkelingen zich in een ras tempo op! Onze multiculturele samenleving wordt keer op keer op de proef gesteld, aanslagen op onschuldige mensen is meer regel dan uitzondering, een verandering in klimaat, de verregaande digitalisering, social media neemt de overhand in de manier waarop wij met elkaar communiceren, de energietransitie, verduurzaming en trend van toenemende samenwerking.

De trend van toenemende samenwerking is de afgelopen periode meerdere malen zichtbaar geworden in deze regio. Meerdere clubs gaan, soms gedwongen door de omstandigheden of voortschrijdend inzicht, een samenwerking of fusie aan. Clubs als sv. Dinxperlo en DZSV hebben na een gedegen voorbereiding de handen ineen geslagen. Ook MvR, Stokkum en VVL slaan de handen ineen. De samenwerking, die wij met Terborg zijn aangegaan met enkele jeugdelftallen kwam ook niet uit de lucht vallen.

Onlangs hebben wij het DB van vv Terborg en de karrentrekkers van het eerste uur om de tafel gezeten en besloten om vanaf het nieuwe seizoen met alle jeugdelftallen te gaan samenwerken.

Dit zou een opmaat kunnen zijn voor een algehele toekomstige samenwerking of fusie. We moeten daar onze ogen niet voor sluiten. We kunnen beter een proactieve houding aannemen om zelf de koers te bepalen dan op enig moment vanuit overheidswege gedwongen worden.b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20182019_algemeen_nieuwjaarsreceptie_IMG_20190113_135306.jpg

Daarnaast heeft de gemeente verre gaande plannen om naast het huidige Isala college een nieuwe school te bouwen. Het gehele Almende college zal op deze centrale plek gehuisvest worden. Zodoende zullen de locaties Bluemers en Wesenthorst sluiten. Een dergelijk plan zal een herontwikkeling ten gevolge hebben voor het gehele gebied. Wij zouden graag met de gemeente in gesprek komen, samen met VV Terborg, om de plannen te bespreken.

Een andere maatschappelijke discussie is het roken en het streven naar een rookvrij sportcomplex. De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. Onlangs hebben wij enkele rookvrije zones ingericht als opmaat voor een algeheel verbod. Een aantal clubs in de regio is daar al verder mee en heeft het rookverbod al ingesteld. Wij zijn nog niet zover maar het streven is om vanaf volgend seizoen de zaterdag rookvrij te maken. Wij vragen onze leden deze keuzes te respecteren en hun maatschappelijke verantwoording te nemen.

In november jl. zijn wij aanwezig geweest bij een informatieavond van de Groene Club. De Groene Club is opgericht door de KNVB om sportverenigingen te verduurzamen. Wij vonden dit een goed initiatief dat past in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en in ons beleid. De eerste stap, de energiescan, is uitgevoerd. Volgende week krijgen wij inzage in de mogelijke kostenbesparende maatregelen welke een forse besparing op de energiekosten ten gevolge zou kunnen hebben.b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20182019_algemeen_nieuwjaarsreceptie_IMG_20190113_143118_637.jpg

Het zaterdagvoetbal staat bij onze sportclub nog in de kinderschoenen. Wij zijn voornemens om het oprichten van een zaterdagteam serieus in overweging te nemen. Daartoe hebben wij op onze website een oproep geplaatst aan leden om zich hiervoor aan te melden. Traditioneel is de overgang van de junioren naar de senioren een grote stap. Het voetballen op de zondagmorgen is voor een groot gedeelte van onze jonge generatie een brug te ver. Wij willen als sportclub onze leden graag behouden na de junioren tijd. Ook wil een aantal seniorenleden van de zondag naar de zaterdag. Met het faciliteren van een zaterdagteam komen wij aan een aantal wensen tegemoet.

Binnen de KNVB is zaterdagvoetbal een landelijke discussie. In het westen van het land is op zondag voetballen een uitzondering terwijl dat in noord en oost Nederland andersom is. Ook wordt deze discussie gevoerd door de verantwoordelijken van de clubs uit de hoofdklasse. Vooralsnog willen wij graag op zondag blijven voetballen (heeft te maken met de veldbezetting op de zaterdag) met een uitwijkmogelijkheid naar de zaterdagavond.

Tenslotte wil ik en het bestuur onze zorg uiten over het afnemende aantal mensen die iets willen betekenen voor onze club. Het is een landelijke trend dat er een nijpend tekort is aan vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan geen enkele club functioneren en levert grote problemen op. Dat dreigt ook bij onze club!

Als bestuur staat het vrijwilligersbeleid hoog op de agenda. Wij realiseren ons ook dat wij dichter naast de leden moeten staan en beter bereikbaar/aanspreekbaar moeten zijn.

De heden ten daagse communicatie gaat in toenemende mate via mail, whattsapp, instagram en snapchat. Waardevolle informatie wordt niet gelezen of anders geïnterpreteerd waardoor afspraken onduidelijk zijn en niet worden nagekomen.

Om daar verbetering in aan te brengen willen wij op korte termijn veranderingen doorvoeren. Ten eerste willen wij met de verantwoordelijken van de elftallen op regelmatige basis in gesprek. Ten tweede willen wij op gezette tijden een inloop/vragen uur introduceren waar iedereen welkom is en zijn of haar vraag kan stellen.

Vrijwilliger zijn binnen een club is een prachtige job. Je bent maatschappelijk betrokken, komt met veel mensen in aanraking en je kunt energie stoppen waarbij sport, hobby en gezelligheid gecombineerd worden. Vrijwilliger zijn betekent ook dat men het beleid van de club ondersteunt, dat je respect hebt voor de mede-vrijwilliger en ook verantwoordelijkheid draagt voor de taken die je uitvoert.  Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend.

Wij zijn heel erg blij met onze vrijwilligers want daar draait onze club op. Wij zouden graag meerdere vrijwilligers willen verwelkomen. Via deze weg wil ik een oproep doen aan jullie allemaal. Help ons en vraag mensen uit jullie eigen netwerk. Immers vele handen maken licht werk.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat wij een bruisende club zijn en blijven voor Silvolde en omstreken.

Namens het bestuur wil ik jullie danken voor jullie aandacht en wil ik met u proosten op een fantastisch 2019, met plezier naar resultaat!

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction