Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20192020_algemeen_20200112_150512.jpgGeachte aanwezigen,

Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie en wens ik jullie een voorspoedig maar bovenal gezond 2020 toe! Een speciaal welkom voor onze vrijwilligers, ereleden en sponsoren.

2019 is in meerdere opzichten een bewogen jaar geweest. We begonnen vurig, althans in Scheveningen met overslaande vreugde vuren. Wij wonnen het Eurovisie songfestival, warmte record wordt verbroken met 39,3 graden in Eindhoven en we hadden en hebben te maken met de stikstof problematiek. Om er maar een paar te noemen.

Internationaal gezien zijn er zaken gepasseerd of nog gaande die indirect ook ons leven kunnen beïnvloeden.

Brexit, de onnavolgbare en uitgesproken Amerikaanse president Trump, spanning in het Midden-Oosten, bosbranden in Australië en ontelbare aanslagen op onschuldige medemens, recentelijk nog met het neerhalen van een passagierstoestel door Iran.

Op sportief gebied telt ons land, met een geweldig sportklimaat, mondiaal volop mee. Wat te denken van de oranje leeuwinnen (2de WK Frankrijk), de handbaldames werden wereldkampioen, een magistrale Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race, het fenomenale Europees avontuur van Ajax in de CL en dan hebben wij het nog niet over de volleyballers, hockeyers en schaatsers. Het Nederlandse sportklimaat is ongekend en levert prachtige sport en emotie op.

Op de Munsterman zitten wij ook niet stil en is er ook een enorme dynamiek en veel activiteit. Niet alleen op de velden maar zeker ook in het bestuur en de commissies.

De aanstaande oprichting van Samenwerkende JeugdOrganisatie (kortweg SJO) met Terborg is ook een dynamisch proces. Het is net als in een beginnende relatie, je eigen identiteit wil je behouden, soms moet je water bij de wijn doen, dan gaat het weer als een speer vooruit. Met vallen en opstaan maar dat hoort bij een dergelijk proces.

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering hebben wij goedkeuring gekregen om de vorming van een SJO door te zetten. Voor het eind van het lopende seizoen moet de aanvraag bij de KNVB binnen zijn. Binnenkort hebben wij jullie mening/inbreng nog nodig! Door de kleding commissie zijn voorstellen gemaakt betreffende nieuwe tenues voor de SJO. Mogelijk komen er ook voorstellen voor een SJO naam en logo. De leden kiezen het nieuwe tenue, naam en logo. Een spannend proces.

Het zal duidelijk zijn dat de gemaakte tenue, naam en logo keuze ook de keuze zal zijn voor de algehele toekomstige samenwerking of fusie enkele jaren later.

Zoals vorig jaar ook aangeven moeten we daar onze ogen niet voor sluiten. We kunnen beter een proactieve houding aannemen om zelf de koers te bepalen dan op enig moment vanuit overheidswege gedwongen worden.

In het proces naar een SJO en algemene samenwerking of fusie zijn vele vrijwilligers betrokken. Zonder iemand te kort te doen wil ik toch een speciaal  woord van dank uitspreken aan Ton Sanders. Ton is onze procesbewaker en karrentrekker. Zonder zijn enorme toewijding en doorzettingsvermogen waren wij nog niet zover geweest. De verwachting is dat er in maart/april nog een extra ledenvergadering zal worden gepland om de SJO te formaliseren.

Onlangs hebben wij de volgende stap gezet naar een rookvrij sportcomplex. De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. In navolging van vele verenigingen is ons sportpark op de zaterdag rookvrij.

Eind vorig seizoen hebben we kenbaar gemaakt dat wij een nieuwe kantinebeheerder hadden maar helaas door persoonlijke omstandigheden heeft Jacqueline Leijzer moeten besluiten om te stoppen. Dat vinden wij erg jammer maar we respecteren haar besluit. De afgelopen periode is de kantine draaiende gehouden door de enthousiaste en gemotiveerde inbreng van Francis van Aken, Irma Hoes en Henk Tuenter. Ik wil mijn grote dank uitspreken aan deze 3 vrijwilligers. Zonder hun bevlogen toewijding was de kantine niet open gebleven. Dank daarvoor.

Eind november hebben wij met alle kantine vrijwilligers om de tafel gezeten en besproken op welke manier wij de kantine werkzaamheden het beste kunnen onderbrengen. Hierover hebben we binnenkort nog een vervolggesprek. Ik ben ervan overtuigd dat wij, met gezamenlijke inspanning, de kantine weer kunnen laten opbloeien tot een warme en gezellige ontmoetingsplaats voor sporters (jong en oud), supporters en andere betrokkenen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Vorig seizoen was het bij de lagere senioren elftallen van onze club onrustig en verliep het seizoen allerminst naar tevredenheid. Slechte communicatie en niet ingevulde verwachtingen lagen ten grondslag aan de problemen. Samen met de betrokken spelers en leiders hebben we de schouders er onder weten te zetten, er kwamen duidelijke afspraken en de communicatie meer face to face gemaakt. Daarnaast werd een enthousiaste trainer gevonden. Momenteel is de sfeer uitstekend, de betrokkenheid groot en de resultaten laten niets te wensen over. Een pluim voor alle betrokkenen van de lagere elftallen is op z’n plaats.

Zoals eerder aangegeven is er veel dynamiek in bestuur en commissies. Deze dynamiek  komt ook tot uiting in de terreincommissie. Vele uren per week wordt er in weer en wind gewerkt om onze velden en gebouwen in goed staat te houden. Ten behoeve van optimale velden hebben wij besloten om een maai-tractor, een wals en een professionele bladveger aan te schaffen. Deze aanschaf heeft een positief effect op de velden en werkplezier.

b_300 thumb_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20192020_algemeen_20200112_141256.jpgTijdens de laatste vrijwilligers feestavond heb ik uiteraard alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor de betrokkenheid bij onze club. Een speciaal woord van dank was er toen voor de partners van de vrijwilligers. De partners zijn een belangrijke stimulans voor onze vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, je hebt een toezegging gedaan en dan moet je er ook zijn. Het kost veel tijd en energie en het loopt niet altijd van een leien dakje. Dank aan alle vrijwilligers van onze mooi club. Zonder vrijwilligers geen club, zonder vrijwilligers geen voetbal.

Op 16 december jl. mochten wij dan eindelijk bekend maken dat vanaf het seizoen 2020-2021 Stéven Verheyen onze nieuwe hoofdtrainer is. We hebben een 2 jarig contract met hem gesloten. De technische commissie is uitermate content met het aantrekken van Stéven. Hij is jong, prestatiegericht en maakt gebruik van moderne trainings- en analysetechnieken. Stéven past uitstekend in het plaatje wat ons voor ogen staat en we verwachten met hem de ambities die we hebben waar te maken. Waarbij de aanstormende eigen jeugd zeker een grote rol gaat spelen.

Uiteraard willen wij de tweede helft van het seizoen, met ons vlaggeschip, proberen een prijs te halen om de scheidende trainer Dennis van Beukering een waardig afscheid te geven. Een geslaagd trainingskamp in Barcelona was een eerste goede aanzet.
Een ontwikkeling waar wij ook enorm trots op zijn is de oprichting, samen met Terborg, van een dameselftal. In de samenwerking met Terborg waren er al enkele meisjeselftallen actief. Doordat SDOUC stopte met damesvoetbal hebben 9 talenten de overschrijving aangevraagd naar onze club.
Samen met Terborg hebben wij nu een dameselftal dat na de winterstop in competitieverband zal gaan spelen. Daarnaast is er een dames 7-tal die op de vrijdagavond competitie actief zal zijn. Een geweldige ontwikkeling.
Tenslotte wil ik graag nog de aandacht vestigen op het volgende. Vanaf het seizoen 2020-2021 willen wij gaan starten met zaterdagvoetbal binnen onze vereniging en indien noodzakelijk in de samenwerking met Terborg.

Vorig jaar is er ook een poging gedaan om dit van de grond te krijgen maar dat had toen onvoldoende draagvlak. Voor de winterstop hebben wij met de vertegenwoordigers van de lagere elftallen om de tafel gezeten en hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt. De plannen werden enthousiast ontvangen. Nu is het zaak om huidige spelers, oud spelers en geïnteresseerden warm te maken voor deze ontwikkeling en samen ervoor te zorgen dat we minimaal één team in competitie krijgen vanaf aankomende zomer. De komende weken zal hier nadrukkelijk energie in worden gestoken.
Rest mij nog jullie allen hartelijk te danken voor jullie aandacht en ik wil proosten op een sportief, succesvol maar bovenal gezond 2020. Met plezier naar resultaat, PROOST!!

 
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction