Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

b_350_0_16777215_00_images_stories__images_seizoenen_20172018_algemeen_terborgsilvolde.jpg

Beste jeugd leden / trainers / leiders / ouders en andere vrijwilligers,

Het coronavirus heeft ons behoorlijk in de greep en het is nog zeer onzeker wat de gevolgen zullen zijn op korte termijn. Dat wil niet zeggen dat er achter de schermen en in het bestuur niets meer wordt ondernomen.

Momenteel zijn wij met leden van het bestuur van beide verenigingen in gesprek over onze samenwerking en de koers die we moeten varen.

De afgelopen jaren is er veel bereikt in het vormen van de samenwerking en veel zaken gaan ook goed. Toch zijn er ook aandachtspunten waar wij meer energie in moeten stoppen. We hebben gemerkt dat er onrust is. Onrust bij de leden, bij de ouders, bij vrijwilligers en bij de trainers en coördinatoren.

Eén van de grootste oorzaken, in onze perceptie, is de wijze waarop wij communiceren. Daarnaast wordt er onvoldoende draagvlak gecreëerd bij het nemen van besluiten.

Wij vinden het onze taak om hier verandering in aan te brengen.

Beide besturen zijn het erover eens dat alle betrokkenen al veel werk hebben verzet en daar zijn wij erg dankbaar voor.

Toch zullen wij, willen wij een goede basis leggen voor de toekomstige samenwerking, de punten verder op de i moeten zetten.

In eerste instantie zal de organisatie van waaruit wij werken weer helder moeten worden neergezet. In grote lijnen komt het erop neer dat wij een duidelijke scheiding willen hebben tussen het organisatorische en voetbaltechnische gedeelte van de samenwerking. Momenteel hebben enkele vrijwilligers te veel petten op. Daarnaast is de rol van de coördinatoren, die een verbindende factor zijn, weggeëbd. Daar horen ook duidelijke- en afgebakende taken- en verantwoordelijkheden bij voor de (essentiële) vrijwilligers die actief zijn binnen de verenigingen.

Dat geldt ook voor het voetbaltechnische aspect. Het huidige beleidsplan behoeft op enkele punten een herziening en verduidelijking. Wij realiseren ons dat het beleidsplan leidend moet zijn maar dat gedurende de tijd er ook noodzakelijke aanpassingen moeten worden gedaan. Het beleidsplan zal op gezette tijden geactualiseerd moeten worden. Het is een dynamisch document dat ook ontwikkelt in de loop van de tijd.

De komende weken zullen wij gesprekken voeren om samenwerking, op de bovengenoemde punten, weer goed neer te zetten.

Wij zullen jullie met  de website op de hoogte houden van onze vorderingen. De eerste de beste keer dat het weer toegestaan is om een informatieavond te houden, zullen wij jullie hiervoor uitnodigen.


Besturen Spcl. Silvolde / vv Terborg 
 
 
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction