Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

Op deze pagina treft u een overzicht van veelgestelde vragen aan inzake het onderwerp

Privacy


Staat uw vraag of probleem er niet bij? Schroom dan niet de redactie te mailen. Indien nodig zullen wij dit item met uitleg dan op deze pagina plaatsen.

Uw vragenlijst:

 • Als ik op deze website mijn gegevens verstrek hoe staat het dan met de bescherming van deze gegevens?
 • Ik word gevraagd mijn persoonsgegevensbij te werken, waarom en hoe gaat dit in zijn werk?

 • Als ik op deze website mijn gegevens verstrek hoe staat het dan met de bescherming van deze gegevens?
  Sportclub Silvolde is gehouden aan de wet bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de de gegevens van u als bezoeker. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. Sportclub Silvolde zal nooit om meer gegevens vragen dan nodig. Aan leden en donateurs van Sportclub Silvolde kunnen echter meer gegevens worden gevraagd dan niet-leden. De gegevens van leden en donateurs worden verwerkt in een ledenadministratie. Sportclub Silvolde bewaart uw gegevens alleen voor (interne) communicatiedoeleinden en zal de door u verstrekte gegevens nimmer verstrekken aan derden het zij om niet het zij tegen betaling. Daar waar de redactie het nodig acht zullen gegevens eerst ter inzage zijn nadat u bent ingelogd, dit om misbruik van gegevens te voorkomen.

  Ik word gevraagd mijn persoonsgegevens bij te werken, waarom en hoe gaat dit in zijn werk?

  De website van Sportclub Silvolde werkt met een gebruikersregistratieproces. Dit wil zeggen dat u voor sommige delen van de website een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt. In dit gebruikersaccount registreert deze website ook een aantal persoonsgegevens. De gevraagde gegevens zijn bij registratie tot een minimum beperkt en worden conform de privacypolicy van deze website nimmer aan derden verstrekt maar worden wel voor identificatie gebruikt op het moment dat u inlogt op het gebruikersgedeelte van deze website.
  Wilt u een gebruikersaccount aanvragen? Klik dan hier

  Template Settings
  Select color sample for all params
  Red Blue Green Black Yellow
  Background Color
  Text color
  Google font
  Body font-size
  Body font-family
  Direction